Roditelji male dece

U poslednje vreme posebnu pažnju poklanjam roditeljima male dece koji bi voleli da njihovi mališani progovore srpski, iako kao porodica žive u drugim jezičkim sredinama. Za njih sam osmislila poseban program časova i podrške. Ako ste upravo Vi ta mama ili taj tata, pišite mi. :)

Stranica je upripremi, a u međuvremenu pogledajte Opis časova.