Olga Arsić

SzD - Diplomirani filolog Olga Arsic - srpski engleski francuski italijanski jezik

  • Olga Arsić je rođena u Sarajevu 1984. godine
  • Osnovne studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine
  • Trenutno je student na doktorskim studijama na istom Fakultetu s posebnim interesovanjem za učenje na daljinu i upotrebu informacionih tehnologija u nastavi jezika
  • Nastavom srpskog jezika za dijasporu se privatno bavi od 2013. godine
  • Od januara 2015. godine je član grupe za digitalno i online učenje Otvorenog metoda komunikacije (OMK) pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Od akademske 2012/2013. godine na Filološkom fakultetu radi na kursu španskog jezika koji se na daljinu održava preko platforme Moodle, a koji priprema kandidate za prijemni ispit na Fakultet
  • Od akademske 2011/2012. radi kao saradnik u nastavi na Katedri za iberijske studije gde aktivno učestvuje u nastavi na nekoliko predmeta, a preko platforme Moodle razvija interaktivne materijale za samostalan studentski rad od kuće (model nastave: Flipped Classroom)
  • Sa španskog je prevela knjigu za decu Nije tako lako biti dete (Portalibris, 2014)
  • Poseduje sertifikat za Advanced Instructional Strategies in Virtual Classroom (University of California, Irvine)

 

facebookOlga Arsić,
Diplomirani filolog
+381 (0)642502219
srpskizadijasporu@gmail.com


Skype: srpskizadijasporu
Facebook: srpskizadijasporu
Twitter: za_dijasporu