Covid-19 inovacije: početak grupnih časova

U prethodnih mesec dana sam po prvi put sa svojim đacima, s kojima inače imam individualne časove, organizovala i susrete za po njih dvoje, kao i grupne online aktivnosti. Oni su jedni za druge spremali prezentacije, prevodili odrednice iz Urban Dictionary-ja, a igrali smo se i zanimljive geografije preko platforme https://bastaonline.net/.

Ti zajednički časovi su im dali priliku da čuju i vide druge mlade ljude /Ana (18), Viktor (20) i Aleks (22)/ kako govore naš jezik, ali su ih, kako sami kažu, ohrabrili da pričaju na srpskom kad god im se za to u budućnosti bude ukazala prilika. Bilo je inspirativno gledati ih kako pomažu jedni drugima da se što bolje izraze na jeziku koji svi oni uče kao deo svog kulturnog nasleđa! ❤

Tokom septembra nastavljamo i sa individualnom i sa grupnom nastavom.

(Beograd, 21. avgust 2020. godine)