SRPSKI ZA DIJASPORU

Srpski Za Dijasporu - Olga Arsic

Život van otadžbine je jezički uvek specifičan. Najčešće se srpski govori samo u kući i s prijateljima, dok deca van kuće koriste drugi jezik. Dodatno, srpski se znatno manje koristi u porodicama u kojima je samo jedan roditelj iz naših krajeva, a velika promena u upotrebi jezika nastaje kada deca krenu u školu. Nova znanja se od tada stiču uglavnom na stranom jeziku, pa razgovor s ukućanima često ne može da prati ritam škole. Zbog toga dete sve manje koristi srpski jezik, a sve više jezik okoline. Boravak u Srbiji preko raspusta će sigurno biti od koristi za jezički razvoj, ali bi bilo dobro da kontakt s jezikom bude prisutan tokom cele godine. 

          Upravo su za potrebe naše dece koja odrastaju daleko od zavičaja osmišljeni kursevi srpskog jezika dostupni preko ovog sajta. Osmišljeni su tako da đaci rade s predavačem preko Skype-a ili Zoom-a, ali i da imaju na raspolaganju dodante digitalne materijale za rad između časova. Nastava je osmišljena tako da se pored jezičkih veština stiču i znanja iz  poznavanja prirode, likovne i muzičke kulture, matematike, ali i naše kulture, istorije i tradicije. Nastava se zasniva na komunikativnom metodu, a cilj je da đaci govore na srpskom, pa makar i s greškama. Međutim, ponekad je potrebno da se objašnjenja daju na jeziku koje učenik bolje govori ili da se neke reči ili izrazi prevedu i dodatno pojasne. Zbog toga se na časovima koriste španski ili engleski jezik, a za decu koja su već pomalo govore srpski, časovi se mogu organizovati i na francuskom i na italijanskom jeziku.

          Časovi su u potpunosti prilagođeni znanjima i intersovanjima polaznika. Na primer, neki đaci već od samog početka žele da nauče da čitaju i pišu na ćirilici, neki taj poduhvat ostavljaju za kasnije, a neki smatraju da im poznavanje ćirilice nije neophodno. Dogovor s roditeljima o ciljevima i krajnjem ishodu časova je veoma važan i predstavlja najbolji početak zajedničkog rada.

facebookOlga Arsić,
Diplomirani filolog
+381 (0)642502219
srpskizadijasporu@gmail.com
Skype: srpskizadijasporu
Facebook: srpskizadijasporu
Twitter: za_dijasporu