SRPSKI ZA DIJASPORU

Srpski Za Dijasporu - Olga Arsic

Život van otadžbine je jezički uvek specifičan. Najčešće se srpski govori samo u kući i s prijateljima, a dete van kuće koristi drugi jezik. Dodatno, srpski jezik se znatno manje koristi u porodicama u kojima je samo jedan roditelj iz naših krajeva. Velika promena u znanju srpskog jezika nastaje kada dete krene u školu. Nova znanja se od tada stiču samo na stranom jeziku, pa razgovor s ukućanima često ne može da prati ritam škole. Zbog toga dete sve manje koristi srpski jezik, a sve više jezik okoline. Da dete ne bi zaboravilo maternji jezik, dobro je da ga što više koristi. Boravak u Srbiji preko raspusta će svakako veoma doprineti znanju jezika, ali bi bilo dobro da dete bude u aktivnom kontaktu s jezikom tokom cele godine.

          Upravo je za potrebe naše dece koja odrastaju daleko od zavičaja osmišljen kurs srpskog jezika dostupan na ovom sajtu. Napravljen je tako da đaci rade s profesorom preko Skajpa, a da tokom nedelje imaju pristup dodatnim vežbanjima preko platforme za učenje na daljinu Moodle. Materijal je osmišljen tako da se pored jezičkih veština stiču i znanja iz naše kulturne istorije, a nastava se zasniva na komunikativnom metodu. Cilj je da đaci govore na srpskom, pa makar i s greškama. Međutim, često je potrebno da se objašnjenja daju na jeziku koje učenik bolje govori ili da se neke reči ili izrazi prevedu i dodatno pojasne. Zbog toga se na časovima koriste španski ili engleski jezik, a za decu koja su već učila srpski, časovi se mogu organizovati i na francuskom i na italijanskom jeziku.

          Interaktivna vežbanja na platformi Moodle su zajednička za sve polaznike kursa, ali su časovi preko Skajpa individualni. Na primer, neki đaci već prvog časa žele da nauče da čitaju i pišu na ćirilici, neki taj poduhvat ostavljaju za kasnije, a neki smatraju da im poznavanje ćirilice nije neophodno. Dogovor s roditeljima o ciljevima i krajnjem ishodu časova je veoma važan i predstavlja najbolji početak zajedničkog rada.

facebookOlga Arsić,
Diplomirani filolog
+381 (0)642502219
srpskizadijasporu@gmail.com
Skype: srpskizadijasporu
Facebook: srpskizadijasporu
Twitter: za_dijasporu