Biografija

Priprema za časove podrazumeva i promišljanje literature o vaspitanju i radu s decom
  Olga Arsić je rođena u Sarajevu 1984. godine
 Osnovne studije završila na Filološkom fakultetu u Beogradu 2008. godine

– Trenutno je student na doktorskim studijama na istom Fakultetu s posebnim interesovanjem za učenje na daljinu i upotrebu informacionih tehnologija u nastavi jezika

– Nastavom srpskog jezika za dijasporu se bavi od 2013. godine

– Od januara 2015. godine je član grupe za digitalno i onlajn učenje Otvorenog metoda komunikacije (OMK) pri Minstarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– Od akademske 2012/2013. godine na Filološkom fakultetu radi na kursu španskog jezika koji se na daljinu održava preko platforme Moodle, a koji priprema kandidate za prijemni ispit na Fakultet

– Od akademske 2011/2012. radi kao saradnik u nastavi na Katedri za iberijske studije gde aktivno učestvuje u nastavi na nekoliko predmeta, a preko platforme Moodle razvija interaktivne materijale za samostalan studentski rad od kuće (model nastave: Flipped Classroom)

– Sa španskog je prevela knjigu za decu Nije tako lako biti dete (Portalibris, 2014)

– Poseduje sertifikat za Advanced Instructional Strategies in Virutal Classroom (University of California, Irvine)